Współpraca

W sprawach podatkowych współpracuję z doradcami podatkowymi wyspecjalizowanymi w konkretnych dziedzinach.

Nadto, na terenie województwa śląskiego, współpracuję z adwokatem Tomaszem Hadzikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego, wpisanym na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Częstochowie.